Nabrzeża Norweskie, Czeskie i Duńskie niedługo będą gotowe


Nabrzeże Norweskie, Czeskie i Duńskie niedługo staną się ważną częścią Portu w Szczecinie. Zabetonowano już 14 z 16 sekcji nabrzeża Czeskiego, co pozwoli na otwarcie I etapu już w sezonie letnim. Wykonawca – Grupa NDI prowadzi prace na wszystkich frontach projektu. 

 

Na I etapie budowy nabrzeża Czeskiego kończą się prace żelbetowe oraz torowe. Ułożono torowisko kolejowe oraz poddźwigowe. 

– Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie I etapu nabrzeża Czeskiego planujemy na czerwiec tego roku. Równocześnie po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie przystąpimy do II etapu rozbudowy nabrzeża Czeskiego, a następnie do etapu III oraz IV. W pierwszej kolejności wykonamy prace rozbiórkowe, dalej roboty kafarowe zarówno z lądu, jak i z wody oraz kolejne prace żelbetowe – mówi Piotr Arabczyk Dyrektor Projektu z Grupy NDI.

 

Prace żelbetowe wykonywane są także na nabrzeżu Norweskim, gdzie pracuje ponad 60 osób. W lipcu ekipa przystąpi do prac torowych. Z kolei zaawansowanie prac nabrzeża Duńskiego wynosi już 99%.  

 

Nadal pogłębiany jest Kanał Dębicki, a pozyskiwany z niego urobek jest odkładany na wyspie Ostrów Mieleński. Roboty czerpalne wykonane są w ilości 0,6 mln m3 z ok.  1,5 mln m3. Jedocześnie trwają prace branżowe: instalacje teletechniczne, energetyczne oraz wodno-kanalizacyjne. Pole odkładu na wyspie będzie miało pojemność ok. 1 mln m3. Po wykonaniu całości robót czerpalnych w Kanale głębokość wyniesie 12,5 m. Będzie to kontynuacja toru wodnego, który zaczyna się już w Świnoujściu.

 

- Większość prac jeszcze trwa. Nabrzeże Czeskie i Słowackie podzielone jest na tak zwane IV etapy. Każdy kolejny etap można rozpocząć dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie poprzedniego. Taki podział spowodowany jest pracą Portu, który podczas przebudowy musi cały czas funkcjonować – dodaje Piotr Arabczyk. Dyrektor projektu z Grupy NDI

 

Inwestycja jest jednym z flagowych projektów realizowanych przez ZMPSiŚ w porcie Szczecin. Ma na celu poprawę dostępu do portu w Szczecinie w rejonie kanału Dębickiego. Modernizacja nabrzeży zapewni dostosowanie ich parametrów do obsługi największych statków. 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt to ok. 343,1 milionów złotych brutto. Inwestorem zadania jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., a generalnym wykonawcą są spółki z Grupy NDI. (tekst i fot. NDI)

 

Zobacz film: https://www.youtube.com/watch?v=q5j_X5ufwlQ&feature=youtu.be

Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.