port Szczecin
Porty
Projekty finansowane z UE i państwowych funduszy celowych
Dofinansowane przez UE i państwowe fundusze celowe
Projekty

Projekty inwestycyjne dofinansowane z ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz z państwowych funduszy celowych. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. pozyskał pożyczkę z Funduszu Reprywatyzacji w kwocie 330 mln zł na realizację poniższych zadań:


Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego
Nr umowy POIS.03.02.00-00-075/19-00 z dnia 20.12.2019 r.
Całkowita wartość projektu: 432 959 429,56 PLN
Środki UE: 225 960 000,00 PLN
Pożyczka z Funduszu Reprywatyzacji: 152 287 tys. PLN

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zakłada m.in. poszerzenie i pogłębienie Kanału Dębickiego celem uzyskania akwenu o szerokości 200 m i głębokości technicznej 12,5 m. W ramach projektu wykonana zostanie także przebudowa istniejących Nabrzeży: Czeskiego i Słowackiego w celu ich przystosowania do głębokości technicznej 12,5 m oraz nośności 40 kN/m2, wraz z rozbiórką istniejącej rampy Ro-Ro przy Nabrzeżu Czeskim. Zakładane działania inwestycyjne wzdłuż zachodniej linii brzegowej wyspy Ostrów Grabowski obejmą stworzenie nowego potencjału do przeładunków drobnicowych poprzez budowę nowego Nabrzeża Norweskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, która zapewni sprawną i efektywną obsługę ruchu towarowego. Istniejące i projektowane konstrukcje nabrzeży zostaną zabezpieczone poprzez wykonanie umocnień dna. Przedmiotowy Projekt zakłada także wykonanie obudowy brzegu (Nabrzeże Duńskie – Etap I) oraz przebudowę istniejącego nieeksploatowanego odcinka II Nabrzeża Spółdzielczego. W ramach przedsięwzięcia zbudowane zostanie także pole odkładu urobku na Wyspie Ostrów Mieleński oraz przebudowane zostaną pola refulacyjne na Wyspie Ostrów Grabowski.


Planowany termin zakończenia inwestycji drugi kwartał 2024 r.

 

Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego
Nr umowy POIS.03.02.00-00-077/19-00 z dnia 20.12.2019 r.
Całkowita wartość projektu: 315 890 893,2 PLN
Środki UE: 150 200 000,00 PLN
Pożyczka z Funduszu Reprywatyzacji: 131 000 tys. PLN


Inwestycja polega na przebudowie Nabrzeży Katowickiego i Chorzowskiego i przystosowanie ich do głębokości technicznej 12,5 m oraz obciążenia użytkowego na poziomie 40 kN/m². Dodatkowo zadanie obejmuje przebudowę uskoków pomiędzy Nabrzeżami Katowickim i Chorzowskim oraz pomiędzy Nabrzeżami Chorzowskim i Gliwickim, przebudowę istniejącego stanowiska dalbowego stanowiącego przedłużenie linii cumowniczej Nabrzeża Katowickiego. Wynikiem planowanej przebudowy będzie nowy integralny odcinek Nabrzeża Katowickiego o konstrukcji tożsamej do konstrukcji przebudowanego nabrzeża. W ramach przedsięwzięcia planuje się również budowę przystani dalbowej przy Nabrzeżu Dąbrowieckim wraz z infrastrukturą dostępową, która stanowić będzie odtworzenie stanowiska regularnych przeładunków substancji chemicznych, obecnie funkcjonującego w północnej części Nabrzeża Katowickiego.

 

 

Planowany termin zakończenia inwestycji trzeci kwartał 2024 r.


Budowa stanowiska statkowego do eksportu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu (projekt bez dofinansowania EU dla ZMPSiŚ SA)
Wartość zadania: 123 347 tys. zł netto
Pożyczka z Funduszu Reprywatyzacji: 46 713 tys. zł


Inwestycja polega na budowie w porcie zewnętrznym w Świnoujściu części morskiej nowego stanowiska z dwoma nabrzeżami o parametrach umożliwiających przeładunek/załadunek jednostek o pojemnościach odpowiadających potrzebom rynkowym (od kilkudziesięciu do około 220 tys. m³ – od bunkierek LNG po jednostki QFlex).  Zadanie umożliwi eksport LNG i świadczenie usług przeładunku na mniejsze jednostki w Świnoujściu w celu dalszej redystrybucji LNG w rejonie Morza Bałtyckiego oraz zapewni możliwości świadczenia usług bunkrowania statków paliwem LNG.


Planowany termin zakończenia inwestycji 2023 rok.

 

Budowa terminala odpraw granicznych na potrzeby funkcjonowania Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i służby celnej w morskim przejściu granicznym w Szczecinie.”

 

Inwestycja sfinansowana ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego przyznanych ZMPSIŚ w ramach dotacji celowej. Wartość dofinansowania wynosi: 7 587 000,00 zł netto, co stanowi 14.951.172,00 zł brutto. 

 

 

Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.