port Szczecin
Porty
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu


 

 

Nr umowy POIS.03.02.00-00-074/19-00 z dnia 20.12.2019.r.
Całkowita wartość projektu: 119 290 097,97 PLN
Środki UE: 57 600 000,00 PLNI


nwestycja obejmować będzie budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej obejmującej; sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną, kanalizację wód opadowych, zasilanie elektroenergetyczne, sieci teletechniczne, sieć wody ppoż. oraz system odwadniania terenów. Inwestycja uporządkuje i uzupełni infrastrukturę techniczną we wszystkich rejonach portu w Szczecinie i Świnoujściu. Termin zakończenia inwestycji drugie półrocze 2024 r.

 

 

Kalendarium


20.12.2019
 - podpisanie umowy w CUPT na projekt: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu. Wartość całkowita projektu: 118,3 mln zł. Wartość dofinansowania UE: 57,6 mln zł. Realizacja projektu: październik 2023 r.


11.05.2020
- Przekazanie placu budowy firmie JAMP Spółka z o.o. z Wrocławia, która wykona przyłącze energetyczne 15 kV zasilające stację transformatorową GSZ Terminal Promowy z GPZ Świnoport przy ul. Dworcowej w Świnoujściu. ZMPSiŚ stawia na ekologię i bezpieczeństwo energetyczne


11.05.2020 - ZMPSiŚ stawia na ekologię i bezpieczeństwo energetyczne ZMPSiŚ stawia na ekologię i bezpieczeństwo energetyczne


20.08.2020 - Inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne i ekologię w porcie w Świnoujściu Inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne i ekologię w porcie w Świnoujściu

 


02.09.2020 - Kolejne działanie proekologiczne w porcie Szczecin (decyzja wojewody) Kolejne działanie proekologiczne w porcie Szczecin

 


22.12.2020- Przetarg - robtyhttp://bip.port.szczecin.pl/przetarg/222/oz-092-7-ip-10-2020

 


11.01.2021 - Zielony port coraz bliżej. ZMPSiŚ szuka wykonawcy, który zmodernizuje infrastrukturę techniczną Zielony port coraz bliżej. ZMPSiŚ szuka wykonawcy, który zmodernizuje infrastrukturę techniczną


12.01.2021 - Będzie nowoczesna i ekologiczna kotłownia na Terminalu Promowym Świnoujście Będzie nowoczesna i ekologiczna kotłownia na Terminalu Promowym Świnoujście


19.01.2021 - Zaproszenie do złożenia oferty w ramach  zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: "Realizacja zadań promocyjno-informacyjnych dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu” Realizacja zadań promocyjno-informacyjnych dla projektu UE


12.02.2021 - Podpisanie umowy z Wykonawcą na  działania promocyjno-informacyjnych projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu”

29.04.2021 - W portach Szczecin-Świnoujście cztery firmy chcą modernizować infrastrukturę techniczną W portach Szczecin-Świnoujście cztery firmy chcą modernizować infrastrukturę techniczną


6.05.2021 - Umowa podpisana, nowoczesna i ekologiczna kotłownia na Terminalu Promowym Świnoujście jeszcze w tym roku Umowa podpisana, nowoczesna i ekologiczna kotłownia na Terminalu Promowym Świnoujście 


17.12.2021- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu – podpisanie umowy z wykonawcą


20.01.2022 - W portach Szczecin i Świnoujście rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej rozpoczęta

Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.